Elite Universities คือ

Elite Universities Interview Program เป็นโครงการหลักที่ Insight Education Consulting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี (จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2007) โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของออสเตรเลีย ในกลุ่ม Group of Eight (Go8) ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้พบปะและพูดคุยกับตัวแทนและศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัย เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน วิธีการสมัครเรียน การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย และในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไปศึกษาต่อออสเตรเลีย เป็นต้น

 

อะไรคือ Group of Eight (Go8) ?

Group of Eight (Go8) เป็นการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยของประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายให้มีการกำหนดนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางกลุ่มกำหนดโดยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อีกทั้งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเรื่องการวางนโยบายการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศ

Go8 เริ่มทำงานร่วมกันเมื่อปี ค.ศ. 1994 และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน
ค.ศ. 1999

Go8 ประกอบด้วย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. Monash University

2. The Australian National University

3. The University of Adelaide

4. The University of Melbourne

5. UNSW Sydney

6. The University of Queensland

7. The University of Sydney

8. The University of Western Australia

ทำไมต้องไปเรียนที่ 8 มหาวิทยาลัยนี้ ?

  1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศออสเตรเลียและติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก โดย QS World University Ranking และ Time Higher Education World University Ranking 2020
  2. ระบบการเรียนการสอนได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากสถาบันการจัดอันดับและจาก QSStars Rated for Excellence
  3. มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วโลกทำให้ ระบบการเรียนการสอน และบรรยากาศโดยรวมเป็นแบบสากล นักเรียนที่ไปจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ หลากหลายวัฒนธรรม
  4. เนื่องจากกลุ่ม Go8 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทำให้นักเรียนที่จบมาได้รับความสนใจในการคัดเลือกเข้าทำงานจากองค์กรและบริษัทชั้นนำระดับโลก
  5. มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Go8 มักได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อสร้างงานวิจัย ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเอง ทั้งด้านบุคลากร และอุปกรณ์การเรียนการสอน นักเรียนจะได้เรียนในบรรยากาศการเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัย