เพื่อประโยชน์ในการเตรียมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับผู้ลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 •    ข้อมูลทั่วไป / General Information
 •  
  ชื่อ / Name
  ::
   
  สกุล / Surname
  ::
   
  ชื่อเล่น / Nickname
  ::
   
  เพศ / Sex
  ::
  ชาย / Male หญิง / Female
   
  เบอร์ที่ติดต่อได้ /
  Contact Number
  ::
     อีเมล์ / Email ::
   
 •    สถานภาพทางการศึกษา / Education status
 •  
  สถานภาพ / status
  ::
  จบการศึกษาแล้ว / Graduated กำลังศึกษาอยู่ / Studying
   
  ระดับการศึกษาสูงสุด /
  Highest Educational level
  ::
  ประถมศีกษา / Grade 1-6
  มัธยมศึกษา / Grade 7-12 ปวช.-ปวส. / Vocational Certificate
  ปริญญาตรี / Bachelor Degree ปริญญาโท / Master Degree ปริญญาเอก / PhD.
         
   
  สถาบัน / Institution name
  ::
   
  สาขาวิชา / Course
  ::
   
  GPA. / Grade
  ::
         
 •    การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ / English Proficiency Test
 •   มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ / Yes, I have.
    IELTS
    TOEFL
    ไม่เคย / No, I haven’t
   
  ระดับคะแนนโดยรวม /
  Overall Score
  ::
         
 •    ความสนใจในการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย / Interest in Study in Australia
 •   สนใจศึกษาต่อในด้าน / I am interested in studying in…
    ปริญญาตรี / Bachelor Degree
    ปริญญาโท / Master Degree
    ปริญญาเอก / PhD.
    สถาบันภาษา / English program
   
  สาขาวิชาที่สนใจ /
  The course that I am interested in
  ::
         
    ช่วงเวลาที่ต้องการไปศึกษาต่อ / I plan to study further in Australia …
    ภายในปีนี้ / This year
    ภายในปีหน้า / Next year
    ไม่แน่ใจ / Not sure
         
 •    ต้องการสมัครเรียนกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยภายในวันงานหรือไม่ /
          Would you like to submit an application at the event ?
 •   ไม่ต้องการ / No, I don’t
    ต้องการ / Yes, I do
   
 •    ทราบข่าว งานนิทรรศการ Elite Universities จากที่ใด /

      Where did you find out “Study in Australia: Elite Universities Interview Program 2018”?

 •   เจ้าหน้าที่ Insight Education / Insight Education staff
    Facebook Insight Education 
    Email and E-news 
    เว็บไซท์ www.Insight.in.th
    Online Community: พันทิป เด็กดี วิชาการ ฯลฯ
    เพื่อน / Friends
    กูเกิ้ล / Google
    ป้ายโฆษณา / Banner / Advertising
    ใบปลิวและโปสเตอร์ตามโรงเรียนและกวดวิชา / Flyer and Poster
    พันธมิตร British Council, Insight English /
         Alliances: British Council, Insight English
         
         

  Copyright © Insight Education Consulting Co.,Ltd 2018