The University of Sydney

The University of Sydney

CRICOS NO: 00026A

The University of Sydney

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นในปี 1850 ที่เมืองซิดนีย์ เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของ “Group of Eight” มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนรวมมากกว่า 60,000 คน

ผลงานของมหาวิทยาลัยในระดับโลก ได้แก่ :-

อันดับที่ 1 ของประเทศออสเตรเลีย และอันดับที่ 5 ของโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต (QS Graduate Employability Rankings 2019)

อันดับที่ 42 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย (QS World University Ranking 2019)

ติด 3 อันดับสูงสุดของออสเตรเลีย ในหลายสาขา โดย QS WUR By Subject Ranking 2019 ได้แก่

  • อันดับที่ 1 ของออสเตรเลีย ในสาขา Sports-related subjects (อันดับที่ 2 ของโลก), Veterinary sciences (อันดับที่ 11 ของโลก), Architecture/built environment (อันดับที่ 16 ของโลก), English language and literature (อันดับที่ 18 ของโลก), Modern languages (อันดับที่ 26 ของโลก), Mechanical, aeronautical and manufacturing engineering (อันดับที่ 47 ของโลก)
  •  
  • อันดับที่ 2 ของออสเตรเลีย ในสาขา Anatomy and physiology (อันดับที่ 10 ของโลก), Education (อันดับที่ 12 ของโลก), Nursing (อันดับที่ 15 ของโลก), Medicine (อันดับที่ 18 ของโลก), Pharmacy and pharmacology (อันดับที่ 18 ของโลก)
  •  
  • อันดับที่ 3 ของออสเตรเลีย ในสาขา Accounting and finance (อันดับที่ 18 ของโลก), Dentistry (อันดับที่ 33 ของโลก)

อันดับที่ 1 ของออสเตรเลีย ในสาขา Veterinary Science (อันดับ 11ของโลก) , Medicine (อันดับ 15 ของโลก), Anatomy and physiology (อันดับ 10ของโลก), Architecture/Built Environment (อันดับ 15 ของโลก), English language and literature(อันดับ 18 ของโลก), Sports-related subjects (อันดับ 1 ของโลก) โดย QS World University Rankings by Subject 2018

หลักสูตร Master of Managementเป็นอันดับ 1 ของออสเตรเลีย โดย The Economist (2017); Financial Times (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

 

Website: https://sydney.edu.au/study.html

[contact-form-7 404 "Not Found"]